M�SZAKI VIZSGASORI ESZK�Z�K

G�peinkG�rg� m�gyant�z�s / fel�j�t�sSzolg�ltat�sainkC�g�nkr�lAlkatr�szgy�rt�sEl�rhet�s�geinkKapcsolat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEMELT TERM�KEINK:

TKM-20/3 er�s hidraulikus fut�m�holtj�t�k vizsg�l� berendez�s a gy�rt�t�l
Nagyon bev�lt, el�dje sz�mtalan helyen 15-20 �ve �llja a pr�b�t a legnagyobb terhel�s mellett is. Teher/szem�ly �zemm�dok k�l�n, 20 t tengelyterhelésig, kiv�l� min�s�g� �s nagy teherb�r�s� berendez�s, kiemelked� mozgat�er� - mely azonban szem�ly �zemm�d eset�n k�m�l�, intelligens mikroprocesszor vez�rl�s, sok mozgat�si ir�ny

TKM-20/30 fut�m� holtj�t�k vizsg�l�

TKM-4 fut�m�holtj�t�k vizsg�l� berendez�s els� k�zb�l, a gy�rt�t�l
K�zkedvelt, bev�lt, m�gis modern. Szem�ly/kisteher, 4t tengelyterhelésig, kiv�l� min�s�g� �s nagy teherb�r�s� berendez�s, kiemelked� mozgat�er�, intelligens mikroprocesszor vez�rl�s, 8 mozgat�si ir�ny

r�z�pad

SGF-15/30 teherg�pj�rm� / teher- �s szem�lyg�pj�rm� f�ker�m�r� mechanika - komplett mér�rendszerrel is
Kialak�t�sa egyes�ti 26 �v szakmai tapasztalat�t, 1 vagy 2 sebesség (ig�ny szerint), 15 t maximális tengelyterhel�s, nagy görg�átmér�, kiemelés nélkül karbantartható, er�s, strapabír�, legal�bb 35 év élettartamra tervezve

f�kpad

TMR-3U r�di�s ped�ler�m�r� - antennamentes
T�k�letes adat�tvitel elakadó vezet�kek n�lk�l - nagyon k�nyelmes, új változat, antennamentes kivitel, hibalehet�ségt�l mentes, strpabíró acél házban

TKM-2 t�pus� pneumatikus fut�m�holtj�t�k vizsg�l� berendez�s
M�szaki vizsgához is, 3t tengelyterhelésig, bont�s �s betonoz�s n�lk�l - verhetetlen gy�rt�i áron

mozgatópad, rázópad, kerékmozgató

P�tkocsi f�k ellen�rz� sz�m�t�g�pes m�r�rendszerhez vagy �n�ll�an is
Olcs�, egyszer�, hat�s�gilag elfogadott

TKM-2T t�pus� hidraulikus fut�m�holtj�t�k vizsg�l� berendez�s
12t tengelyterhelésig, ahol a be�p�t�s nem lehets�ges - bont�s �s betonoz�s n�lk�l

Hat�s�gilag elfogadott, igazolt K�KIR szoftvrek havid�j n�lk�l - �r�k licensszel, folyamatos jogszab�lyk�vet� fejleszt�ssel, j� �ron.

�RAJ�NLAT K�R�SHEZ KATTINTSON IDE
(Minden k�telezetts�gt�l mentes, az aj�nlatk�r�shez
4 mez� kit�lt�se sz�ks�ges, csak 1 perc.)


2015-ben is seg�t�nk megtal�lni az optim�lis, takar�kos megold�st, ha f�kpadot, mozgat�padot vagy l�gf�k ellen�rz� m�szert keres. Forgalmazzuk saj�t gy�rt�s� �j berendez�seinket, de v�llaljuk r�gi, haszn�t berendez�sek jav�t�s�t/fel�j�t�s�t/�talak�t�s�t ig�ny szerint. Oldalainkon részletes technikai inform�ci�kat tal�l a j�rm� jav�t�shoz vagy m�szaki vizsgáztatáshoz szükséges, �ltalunk gy�rtott �s forgalmazott kiváló ár-érték arányú, gar�zsipari berendez�seinkr�l.
26 �ve a szakm�ban.
F�kpad - K�KIR, fut�m� holtj�t�k vizsg�l� /r�z�pad, mozgat�pad, leng�scsillap�t� vizsg�l� �s l�gf�k diagnosztiz�l� - ellen�rz�, emissziómér� szoftver), r�gi f�ker�m�r�k kieg�sz�t�se - �talak�t�sa
illetve m�r megl�v� sz�m�t�g�pes m�r�rendszerekhez v�laszthat� f�kpadi rendszer �talak�t�sok kivitelez�s�nek optim�lis lehet�ségeir�l.

Technic-Soft Kft. @ 2006 - 2015

Technic-Soft fékpad féker�mér� futóm�holtjátékvizsgáló, légfékvizsgáló fékpadátalakítás